celt-bit 264570335
当前位置: 首页» 联系我们

联系我们

    地  址:北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学中心教学楼四层 

邮  编:100081

电  话:010- 68918556 / 68911153

传  真:010- 68918556 / 68911153

电子邮箱:cfd@bit.edu.cn

 

Central Building, the 4th Floor,

No. 5, Zhongguancun South Street,

Beijing, 100082, P.R. China

 

Phone 0086-010-68918556 / 68911153

Fax   0086-010-68918556 / 68911153

E-mailcfd@bit.edu.cn